Oppgraderinger og Modifikasjoner

KONGSHAVN INDUSTRI utfører stadig oppdrag innen livstidsforlengelse av utstyr til Offshore, Subsea og Shipping bransjene.

Vi drar stor nytte av vår egen multidisiplinære produksjon, og vil derfor i mindre grad være avhengig av underleverandører.

Oppgraderinger og modifikasjoner kan dra nytte av ny og bedre teknologi som igjen gjør vedlikehold enklere.

Vi tilbyr alltid våre kunder studie eller inspeksjon i forkant av et prosjekt.

Slik blir vi enig om omfanget, og kunden kan planlegge godt i forhold til omfang, tid og kost.

Vi tar fullt ansvar for design og materiell leveranse til prosjektene vi utfører.

KONGSHAVN INDUSTRI modifiserer og oppgraderer alt av:

  • Lasthåndteringsutstyr
  • Stålkonstruksjoner
  • Tårnløsninger
  • Reel løsninger
  • Wincher
  • Hydrauliske systemer