DOPNET

Vårt patenterte DOPNET Dropped Object Protection system er utviklet for å fange og bremse fallende gjenstander. Eksempelvis ved lasting av borestreng via Eagle-kran på boretårn. DOPNET-systemet vil øke sikkerheten ved å skape en barriere over kritiske områder på boretårn/pipedekk og glidedekk. DOPNET-systemet er en engangsinstallasjon og vil følge boretårnet når det er installert. Dette gjør det svært kostnadseffektivt på grunn av minimal håndteringstid.

Hvordan fungerer det?

 

Dropped Object Protection

DOPNET-systemet har en hydraulisk drevet trommel som holder nettet i «constant tension».

Trommelen er festet mellom skidde bjelker, slik at hele nettet følger boretårnet ved skidding både nord-sør og øst-vest.

Trommelen og festet på hoved bjelken er utstyrt med bremseelementer som vil forlenges/revne ved belastning. Dette reduserer slagkraften som påføres nettet og strukturelle komponenter.

Bremseelementene er vedlikeholdsfrie.

Nettet er designet for å fange og bremse et borerør som slippes fra den minst gunstige posisjonen av Eagle-kranen.

Dette reduserer risikoen for personskader og skader på utstyr og konstruksjoner under. Eksempelvis hydrokarbon førende rør.

For tiden i bruk på Gullfaks C og Gullfaks B tidlig i 2023.

Aktuelle tjenester

Ønsker du
mer informasjon?