Vellykket FAT for vårt DOPNET

I begynnelsen av desember gjennomførte Kongshavn Industri en vellykket FAT for vårt DOPNET (Dropped Object Protection).
En innovativ og smart løsning som beskytter området mellom og under rørdekk og boretårn.
Hovedformålet med dette prosjektet er til syvende og sist å beskytte personell, hydrokarbonledende rør og annet utstyr mot fallende gjenstander.
DOPNET ble spesialtilpasset, levert til KCA Deutag og skal installeres på Gullfaks B-plattformen i Nordsjøen.