Kongshavn Industri produserer TOGI PLT

Kongshavn Industri AS mottok tidlig i år en omfattende ordre fra Aker Solutions. Kongshavn Industri produserer TOGI PLT.

(Troll-Oseberg gassinjeksjon – Pull in Tool)

Dette inkluderer; komplett produksjon av Subsea Tools samt en komplett test struktur og fullskala testanlegg.

Selve prosjekt- og testperioden blir levert i mai 2024, og PLT vil være klar til arbeid i løpet av sommerkampanjen 2024.

Produksjons- og testperioden vil til sammen vare i nesten 1,5 år og vil sikre høy aktivitet hos oss.

Den nye PLT-en skal brukes til utskifting av stigerør fra Troll feltet i Nordsjøen.

Kongshavn Industri er stolte av å ta del i dette prosjektet. Alle våre kompetanseområder er i drift for å sikre prosjektets fremdrift som planlagt innenfor riktig omfang, tid og kostnad.

 


 

Early this year Kongshavn Industri AS received a comprehensive order from Aker Solutions. Kongshavn Industri are producing TOGI PLT.

(Troll-Oseberg Gas Injection – Pull in Tool)

This includes complete production of Subsea Tools as well as a complete porch structure and full-scale test facilities.

The project and test period itself will be completed in May 2024, and the PLT will be ready for work during the summer campaign 2024.

The production and test period will together last almost 1.5 years and will secure high activity for us.

The new PLT will be used to replace risers on the Troll field in the North Sea.

Kongshavn Industri are proud to take part in this project. All our areas of expertise are in operation to ensure the project’s progress as planned within the correct scope, time and cost.

Omfattende ordre fra Aker Solutions - Kongshavn Industri