Kongshavn Industri lanserer ny nettside

Kongshavn Industri lanserer ny nettside der målet er å presentere alle våre tjenester og produkter på en oversiktlig og god måte.

Ved å opprette den nye nettsiden: www.kongshavnindustri.no  håper vi all relevant informasjon om oss vil bli lettere tilgjengelig for alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

I løpet av de nærmeste ukene vil hele vår portefølje bli tilgjengelig og en kan lese om eventuelle nyheter, ledige stillinger og våre til enhver tid tilgjengelige tjenester.

Et av våre mål å bli mer synlig og lettere tilgjengelig.

God fornøyelse